Lidmaatschapsabonnement en wijze van betaling

  1. Het lidmaatschap kan op iedere datum aanvangen. De aanmelding geschiedt na legitimatie door ondertekening van het inschrijfformulier door de abonnee. De klant /abonnee machtigt d.m.v. het inschrijfformulier Bijou.nu het lidmaatschapsgeld en de huur steeds bij vooruitbetaling via automatische incasso te innen.
  2. De abonnee ontvangt een bewijs van deelname met de algemene voorwaarden. Bij inschrijving is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10,-.
  3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks bij aanvang van het kalenderjaar via automatische incasso afgerekend. Schrijft u later in dan betaalt u de resterende maanden van het kalenderjaar.
  4. Een lidmaatschap gaat in op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier en legitimatie. De betaling gaat in op de eerste van de volgende maand.
  5. Een deelname wordt aangegaan voor de tijd van minimaal 1 maand en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
  6. Het lidmaatschap eindigt na opzegging. Het opzeggen van het lidmaatschap kan geschieden na het inleveren van de geleende sieraden en na ondertekening van het door Bijou.nu aangemaakte mutatieformulier. Als opzegdatum geldt altijd de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaats heeft.